Höstrutiner och gubbar!

Höstrutiner och gubbar!

Rutiner! Ett ord som för en del är som ett rött skynke och signalerar tråkigt. För fröken är rutiner härligt. Rutiner kan enligt fröken leda till välmående det gäller bara att använda dem på rätt sätt. Just nu håller frökens höstrutiner på att sätta sig. Det gäller...