Frökenkraft!

Frökenkraft!

Det finns de som tror att bara för att fröken är medelålders och pipig så är hon en ”mes” utan styrka och kraft, som inte står upp för sig själv eller andra kvinnor/tjejer. Med tanke på dagens datum vill fröken göra klart för alla att så är inte fallet....