PM – Skandisloppet – Motion

Här följer information till dig som redan har, eller funderar på att anmäla dig till Shimano  LVG – Skandisloppet och/eller Pearl Izumi MTB – Skandisloppet, nedan kallade Skandisloppen.

I samband med att du anmäler dig till loppet så accepterar du, och förhåller dig till, den information och de regler som framgår i detta PM.

För att skriva ut, spara eller läsa pdf-variant av informationen klicka på länken nedan.

BRA ATT VETA

 • Skandisloppen är sanktionerade av Svenska Cykelförbundet, mer information om vad detta innebär hittar ni på förbundets hemsida, scf.se.
 • UNT Bike Weekend samarbetar med företaget Neptron AB som tillhandahåller anmälningstjänst och tidtagningstjänst. Deltagare vidarebefordras vid anmälan till Neptrons hemsida för anmälningstjänsten.
 • I samband med anmälning och i och med att anmälningsavgiften är betald så erhåller deltagarna ett bekräftelsemejl. Vilken starttid deltagare tilldelas framgår veckan efter online-anmälan stängt: ca 7 dagar innan evenemanget via hemsida och e-postutskick. Vilken starttid man erhåller beror på hur många deltagare som anmält sig. Startintervallet är preliminärt mellan kl. 08.00 – 11.00 på lördagen för landsväg och på söndagen för MTB kl 09.00
 • Starttid kan eventuellt bytas förutsatt att deltagare meddelar arrangören och att önskad startgrupp inte redan är full. Inför loppet är detta kostnadsfritt. Om byte sker i kansliet på borggården debiteras bytet med 100 kr
 • Efteranmälan kan göras i mån av plats för Skandisloppet – LVG fram till kl. 09.00 lördagen den 14 maj och för Skandisloppet – MTB fram till 08.30 söndagen den 15 maj. Efteranmälningsavgift på 100kr tillkommer utöver ordinarie kostnad för aktuell distans.
 • Vid samtliga depåer finns möjlighet till enklare service såsom extra slangar, smörjmedel och verktyg.
 • Alla depåer i Skandisloppen erbjuder samtliga deltagare att fylla på vatten/sportdryck, kaffe, kanelbullar, solbullar, bananer och smågodis. Vid depån i Härkeberga finns matigare förtäring för deltagare i 167km.
 • Om du av någon anledning stannar under loppet så ber vi dig att kliva av vägbanan och ta med cykeln för att inte riskera övriga cyklisters säkerhet.
 • För övernattning i samband med UNT Bike Weekend rekommenderar vi Destinationsbolagets hemsida för tips och service. destinationuppsala.se.
 • Startkuvert med nummerlapp hämtar vid tävlingens kansli på borggården vid Uppsala slott, kansliet håller öppet mellan kl. 14.00 – 19.00 fredag den 12 maj samt från kl. 06.00 på lördagen och söndagen den 13 – 14 maj.
 • Omklädning och dusch finns på Studenternas IP (Ulleråkersvägen) som ligger ca 1km från tävlingsområdet. Omklädningsrum är öppet hela helgen från kl. 06.00 .
 • I anslutning till Studenternas IP finns också möjlighet till parkering. I övrigt gäller Uppsala Kommuns ordinarie parkeringar.
 • Vid studenternas kommer det även finnas cykeltvätt för Skandisloppet – MTB.
 • På borggården finns en bevakad plats för att lämna cyklar och överdragskläder. Observera stöldrisken, arrangören ansvarar ej för inlämnade saker.
 • Kom väl förberedd och i god tid till loppet. Se till att vara fysiskt förberedd med träning och mat.
 • Tidtagningsantenner sitter på höger sida om banan vid start, målgång och utmed banan. Det är viktigt att du sätter ditt tidtagningschip på hjälmens högra sida. Om du av någon anledning passerar antennerna flera gånger så riskerar din tid bli felaktig. Var extra noga med detta vid starten där tider blivit felaktiga tidigare år då cyklister cyklat fram och tillbaka före start.
 • I det fall du bryter loppet och ej har möjlighet att själv ta dig till närmaste depå så uppmanar vi dig att göra någon uppmärksam på din position och meddela denna vid nästa kontroll för att upphämtning ska ske så snart som möjligt. Arrangören har fasta och rörliga funktionärer längs hela banan som hjälper dig så som möjligt.
 • Eftersom att loppet går på ej avlysta vägar ber alla cyklister att visa hänsyn till övriga trafikanter och följa de allmänna lagar och regler som finns.
 • Utmed banan finns orangefärgade skyltar som visar vägen. Uppmärksamma att motionsloppets olika distanser delvis går på samma banor och att de, där de skiljs åt, märks med gällande distans. Trafikvakter och funktionärer finns utmed banan för att göra er och övriga trafikanter uppmärksam om varandra.
 • UNT Bike Weekend är ett miljömedvetet evenemang och uppmuntrar därför samtliga deltagare att inte kasta skräp i naturen, ta med er skräpet och kasta på anvisad plats vid nästkommande depå.
 • Skandisloppet har inget stopp-rep men en stopptid som är bra för alla att känna till, om deltagare i långa loppet inte passerat Järlåsa vid kl. 15.00 (tiden kan ändras beroende på antal deltagare) så riskerar deltagare att plockas av banan och att ej erhålla någon sluttid. Transport finns på plats i Järlåsa vid kl. 15.00 och erbjuder skjuts tillbaka för de åkare som väljer att avbryta sin cykling. Transporten rullar mot banans färdriktning tillbaka till tävlingsområdet. Eventuella cyklister som brutit och finns kvar utmed banan uppmanas att göra sig synliga för att bli upplockade.
 • På borggården finns ett serveringstält där samtliga deltagare kan hämta mat efter genomfört lopp, din nummerlapp fungerar som matbiljett.
 • Samtliga deltagares tider för loppet presenteras på skandisloppet.se.
 • I anslutning till tävlingsområdet vid slottet finns ett evenemangsområde med utställare och branschfolk som både deltagare och övriga är välkommen att ta del av.
 • Alla deltagare i någon av Skandisloppets motionsdistanser omfattas av en kollektiv olycksfalls- & ansvarsförsäkring via Svenska Cykelförbundet och Folksam.

REGLER

 • Deltagares person- & kontaktuppgifter kan komma att publiceras offentligt.
 • Deltagares person- & kontaktuppgifter kan komma att disponeras av Skandisloppets olika samarbetspartners.
 • Deltagare är skyldig att följa de regler som framgår av SCF:s regler för motionslopp på landsväg.
 • Deltagare är skyldig att följa av funktionär givna direktiv.
 • Deltagande sker på egen risk.
 • Deltagare ansvarar själv för överträdelser av gällande vägtrafikförordningar.
 • Deltagare ansvarar själv för överträdelser av arrangemangets gällande bestämmelser.
 • Arrangör ansvarar ej för skada som vållas av deltagare eller som denne drabbas av.
 • Deltagare är skyldig att erlägga av arrangören fastställd anmälningsavgift.
 • Deltagares cykel ska befinna sig i det skick som gällande trafikförordning föreskriver.
 • Cykel med tubdäck ska ha dessa noggrant klistrade.
 • Cykel med frikrans ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsanordningar.
 • Arrangören förbjuder deltagare att använda triathlonstyren, tempostyren, extrabågar och täckta hjul.
 • Cykelhjälm av godkänd typ ska användas.
 • Arrangören förbjuder av säkerhetsskäl hörlurar i öronen.
 • Nummerlapp och eventuell annan identifikation tilldelad av arrangören ska bäras väl fastsatt och synlig.
 • Det är förbjudet att starta på annans startnummer.
 • Andra följebilar än arrangörens är ej tillåtna på banan.
 • Arrangören ansvarar ej för utrustning eller annat eventuellt material som riskerar att gå sönder eller stjälas i samband med UNT Bike Weekend.
 • Erlagd anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid uteblivet deltagande.
 • Oavsett anledning betalar vi ej tillbaka erlagda startavgifter vid start. Vi hänvisar till försäkringen startklar.se
 • Om loppet av någon anledning skulle ställas in på arrangörens initiativ så betalas halva startavgiften tillbaka till anmälda. Detta gäller dock ej i det fall evenemanget ställs in till följd av anledning som anses ligga utanför arrangörens kontroll såsom exempelvis terrorhot, extrema väderförhållanden eller naturkatastrof.
 • Deltagare måste följa instruktioner för deltagande för att tidtagningen ska fungera korrekt.
 • Deltagare är medvetna om att tidtagning av olika anledningar kan sluta fungera eller visa en felaktig tid.
 • Deltagare får ej använda telefon medan denne sitter på cykel, varken för sms, foto eller samtal. Om telefon behöver användas såsom vid nödsituation så se först till att komma bort från vägen för att ej riskera andra cyklisters säkerhet.
 • Arrangören förbjuder liggcyklar, dispens kan komma att ges i specifika fall. Kontakta i så fall arrangören innan anmälan.
 • I det fall cyklister ämnar cykla flera på en och samma cykel så förutsätter detta att cykeln motsvarar de regler som trafikförordningen föreskriver samt att båda deltagarna är anmälda till loppet. Undantagen är ledare för cyklist som är funktionshindrad, i dessa fall kör ledsagaren kostnadsfritt.
 • Arrangören förbjuder all form av egen anordnad langning, draghjälp eller pace från motorfordon.
 • I övrigt ska gällande trafikregler, lagar och förordningar utmed banan efterföljas.
 • Arrangörens rekommenderar alla deltagare i 167km klassen att vila ordentligt efter fullföljt lopp innan bilkörning.