19 Mars 2017, kl 09.00-12.00 Actic, Säbygatan 5

Var med och gör Uppsala till en mänskligare stad för alla

Spinningen genomför Vi till förmån för Uppsala Stadsmission med målet att ännu fler som inte har mat för dagen ska kunna äta sig mätta även under 2017. Genom att skänka 1500 kr till Uppsala Stadsmission får du själv eller ditt företag tillgång till en spinningcykel under hela spinningpasset.

Spinningen pågår i tre timmar med 2 pauser. Det är därmed möjligt att fritt välja om du vill köra alla tre timmarna själv eller dela upp passet tillsammans med vänner eller kollegor.

Anmälan till spinningeventet sker genom e-post till skandisloppet@lindahl.se senast den 10 mars 2017 med angivande av det antal spinningcyklar Ni önskar disponera under spinningpasset samt angivande av faktureringsadress. Insamling sker genom fakturering av Uppsala Stadsmission.

Deltagare är självklart välkomna att skänka ytterligare pengar till Uppsala Stadsmissions viktiga arbete genom Swish till nr 9002825. Märk i sådant fall Er gåva med ”Lindahl, namn” (namn är valfritt). En kontaktbössa kommer också att finnas på plats.