Uppsala Klimatprotokoll

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Uppsala klimatprotokoll söker lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och verka klimatmedvetet.

Initiativet till klimatprotokollet togs av Uppsala kommun 2010 då man i ett samverkansprojekt bjöd in lokalt versamma företag, myndigheter och organisationer till att gemensamt anta klimatutmaningen. Ambitionen är att via samverkan bidra till att kommunen når sina ambitiösa klimatmål.

Klimatprotokollet består idag av 27 medlemmar som var och en, och tillsammans, satsar på klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Varje medlem ställer upp sina egna klimat- & energimål, mål som sedan infrias och lyfts upp tillsammans. På så vis inspirerar medlemmarna varandra, och utvecklar ny kunskap i ett gemensamt arbete.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll och varje enskild medlem via Uppsala kommuns hemsida.

Se Världsnaturfondens film som bland annat berättar om Uppsala klimatprotokoll nedan.[/vc_column_text][vc_video link=”http://youtu.be/_Cg1VV1cRPk”][/vc_column][/vc_row]