Cykelstaden

Cykelstaden

Uppsala är cykelns huvudstad i Sverige. Med cirka 120 000 cykelturer varje dag är Uppsala staden med mest cykel/capita av alla Svenska städer. Arbetet med trafiksäkerhet och insatser för att öka och underlätta för cyklister pågår ständigt.

Uppsala har fastslagit att staden även i framtiden ska vara, och uppfattas, som cykelns huvudstad. Både lokalt såväl som nationellt och internationellt.

Enligt kommunens handlingsplan för att nå stadens klimatmål ska cyklismen öka i Uppsala, år 2050 ska 40% av stadens resor representeras  av cyklister eller fotgängare.

Tillsammans med Uppsala kommuns arbetet med cykelstaden vill vi att UNT Bike Weekend ska bidra både till att öka antalet cyklister, både vardagspendlare, motionärer och proffs. Vi vill även att UNT Bike Weekend ska bidra till att staden uppfattas som en föregångare bland cykelstäder i övriga Sverige och i världen.

Läs mer om kommunens arbete med cykelstaden här.