En knepig aspekt med överträning är att det i mångt och mycket är en subjektiv bedömning huruvida man är sliten eller ej. För att få ett mer objektivt mått på om man har överträningssymtom är vilopulsen en god indikator.

Att överansträngning, oavsett om det gäller träning eller jobb, leder till förhöjd vilopuls är nog välkänt för många. Vad som kanske inte är lika välkänt är att det bästa sättet att kolla vilopulsen är att jämföra hjärtfrekvensen i liggande respektive stående position på morgonen. Se följande påhittade exempel:

Utvilad:

Puls liggande: 40 slag/min

Puls stående: 45 slag/min

Differens: 5 slag/min

Övertränad:

Puls liggande: 60 slag/min

Puls stående: 80 slag/min

Differens: 20 slag/min

Även när man är fräsch kommer pulsen höjas lite av att man reser sig upp. Det är nämligen så att hjärt- och kärlsystemet får arbeta hårdare i stående position (pga gravitation) för att återföra blodet till hjärtat. När motståndet i kärlen ökar kompenserar kroppen genom att höja hjärtfrekvensen för att få runt allt blod. Om man har tränat för hårt – med allt vad det innebär för nervsystemet – kommer det krävas ännu högre puls för att transportera blodet när man byter från liggande till stående position.

Källa:

Michael Tonkonogi, muntlig källa, Högskolan Dalarna