Anmäld och har betalt

Ok det är officiellt fröken är lite halvtokig – alla som tänker ”det var väl ingen överraskning” ni är INTE snälla. Har idag tvärsemot allt sunt förnuft betalat Treparrisco och där med inte bara  anmält mig till loppet utan dessutom hamnat i team med coachen, Team Cykelfröken. Va!? Hur tänkte fröken nu?

Just här ser han ofarlig ut…

 

 

Jo, fröken har spanat lite den senaste tiden på nätet och sett att man kan anmäla sig och vara en del av ett team. Här framställs det som något ”mysigt” och ”motiverande”. Ta exempelvis Team Uppsala Skoda de kommer enligt marknadsföringen att ha trevliga ledare.Ja, fröken måste erkänna att de gånger hon cyklat med Johan Eriksson har han varit trevlig men…då var han inte frökens teamledare. Mysigt i depåerna och trevlig gemenskap är annat man trycker på. Andra team framhåller också sammanhållning och glädjen med gemensamma mål. Har fröken börjat tro att det är så här att vara team med coachen? Hon vet JU att det team med coachen är något helt annat.

Ok… han fixar i alla fall punkan på tubdäcken

När coachen och fröken åker ett lopp tillsammans – har faktiskt hänt – så minimeras tiden i depå genom att coachen åker i förväg och fyller på bakfickorna. Hur mysigt är det? Och gemensamt mål, vad är det? Coachen har ett mål och det är fröken förbaskade skyldighet (enligt honom) att försöka uppfylla det. Lägg till att vi garanterat blir osams i någon uppförsbacke och frågan om fröken är halvtokig börjar bli berättigad.